Yapıcı ilişkilerin önkoşulu etkili iletişimdir. Etkili iletişim öğrenilebilir ve geliştirilebilir yetkinlikleri kapsar. Bu yetkinliklerin başında da "Anlamak" gelir. Herkes kendi mizacını erdem kabul eder ve kendine benzemeyen insanları hatalı bulur. İnsanın bu doğası göz önüne alındığında, anlaşmanın bir mucize olduğunu düşünmek çok mümkündür. İlk adımı, karşımızdakini anlamak için atarsak bu mucize gelişir. Bu eğitimin amacı da karşımızdaki kişileri anlamak için yapılması gerekenleri uygulamalı olarak aktarmaktır.

 

İçerik :

- Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- İyi geçinme davranışları

- İletişimin temel özellikleri

- İletişim ne değildir?

- Kelimeler ne kadar önemlidir?

- İletişimde algının rolü

- Etkin dinleme

- Empati

      - Empati neden ve nasıl gösterilmelidir?

      - Empatik iletişimin sonuçları nelerdir?

      - Sempati nedir?

      - Empatiyle sempatinin farkları nelerdir?

      - Empati fırsatları nelerdir?

 - İletişimde odaklar

      - Başkalarına odaklı

      - Kendine odaklı

      - Karşıdakine odaklı