Etkin iletişimin ilk adımı anlamak, ikincisi de anlatmaktır. Etkili iletişim anlaşmak üzerine inşa edilmiştir. Anlaşmak için kişi önce kendini, sonra karşısındaki kişiyi anlamalı; daha sonra da duygu ve düşüncelerini ona etkili bir biçimde anlatabilmelidir. Bu eğitimin amacı, katılımcılara bireylerarası iletişimde karşılıklı olarak anlaşabilmek için yapılması gerekenleri örnek ve uygulamalarıyla aktarmaktır.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

-Kızgınlık kavramı

- Neden kızarız?

- Kızınca ne yaparız?

- Kızgınlığın bedende oluşumu

- Kızgınlığı bastırmak

- Kızgınlığı sağlıksız bir biçimde dışa vurmak

- Kızınca ne yapmalıyız?

- Kızgınlığı sağlıklı bir biçimde dışa vurmak

- Kızgınlığı paylaşmanın yöntemleri

- İletişimde “Ben” mesajı

- İletişimde “Sen” mesajı

- Etkili iletişimde “Ben” mesajıyla sonuç almak

- Olumlu ilgi