Günümüzde gerek kurumlar gerekse biz bireyler daha başarılı olmak, günlük yaşamda daha verimli ve mutlu yaşamak ve hatta dahası gelecekte daha etkili bir konumda olabilmek için sürekli çıkış noktaları ararlar. Bu eğitimin amacı da hem bireylere, hem yöneticilere, hem de kurumlara olumlu bir yaşam süreci yaşatabilmelerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve tecrübeleri kazandırmaktır.

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

Kurumların/bireylerin geleceği ile ilgili çıkış noktaları

- Kurumların/bireylerin gelecek hayali

- Kurumların/bireylerin hayat amacı

- Kurumsal/bireysel değerler

- Kurumların kendilerini doğru keşfetmesi

- Kurumsal hedeflerin etkili biçimde belirlenmesi

- Kurumların hedeflerine giden yolda verimli bir biçimde ilerlemesi

- Kurumsal/ bireysel kişilik

- Kurumlarda/bireylerde olumlu düşünce

- Kurumlarda/bireylerde yaratıcılık gücü

- Kurumlarda/bireylerde mücadele ruhunun etkisi