Eğitimin temel amacı, katılımcılara iletişimin birey, toplum ve iş yaşamındaki önemini kavratmak ve etkili iletişimin özelliklerini açıklamaktır. Çünkü iletişim becerilerinin gelişmesi hayattan daha fazla zevk alma, daha üretken, daha mutlu bir iş yaşamı ve özel hayat kurmanın ön koşuludur. İletişim önce kendimizi sonra çevremizi çevreleyen ilişkiler ağının tümünde temel bir işleve sahiptir. Bu nedenle eğitim, çalışma hayatı ve örgüt içi iletişimin yanı sıra hayatımızın her anında söz konusu olan iletişimi daha bütünlükçü ve geniş bir çerçeve içinde ele almaktadır. "Etkili İletişim Becerileri" başlıklı eğitimin hedefi, katılımcıların hem çalıştıkları kurum içinde hem de özel yaşamlarındaki insan ilişkilerinde yaşadıkları iletişim sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözümleri saptamalarına yardımcı olmaktır. Buradan hareketle, iş ortamındaki ilişkilerin geliştirilerek örgütsel verimliliğin arttırılması da hedeflenmektedir.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

 

- İletişimsizlik Nedenleri

- İletişimsizliğin Neden Olduğu Örgüt Hastalıkları

- İletişim Kavramı

- İletişimin Özellikleri ve İşlevleri

- İletişimin Anahtar Unsurları

- İletişimin Temel Özellikleri

- Bireylerarası İlişkilerde İletişimin Önemi

- Yönetimde Etkinliğin Sağlanmasında İletişimin Önemi

- İletişim Sürecinin İşleyişi ve Geliştirilmesi

- Etkili Geribildirim

- Bireylerarası İlişkilerde ve Örgütlerde Gürültü ve Başa Çıkma Yöntemleri

- Empatik İletişim

- Etkili Konuşma

- Etkili Dinleme

- Etkili Soru Sormak

- İletişim ve Beden Dili

- İnsan İlişkilerinin Geliştirilmesinde İletişim Rolü