Bu eğitimde rekabet unsurunun önem kazandığı iş dünyasında kurumların genel amaçlarına ulaşabilmek için ve kurumlardaki çalışanların da iş tatmini yüksek motive edilmiş bireyler olabilmeleri için ihtiyaç duyulan yöneticinin ve özelliklerin neler olması gerektiği örnekleriyle tartışılacaktır.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Liderlik kavramı

- Liderin gücü

- Liderin güç kaynakları

- Yönetimde liderin duyguları ve önemi

- Yöneticilik ve liderlik kavramlarının farkı

- Liderin özellikleri