Kurumların küreselleşen dünya düzenindeki imhacı rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kurumsal amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirebilmelerindeki faktörlerden birisi de başarılı çalışanlara sahip olmaktır. Bu açıdan bakıldığında, personelin işindeki başarısının ne olduğunu bilmek ve varsa eksiklikler bunları gidermek kurumlarda öncelikli uygulamalar arasında yer almaya başlamıştır. Ayrıca bunun yanı sıra çalışanların başarılı olmaları motivasyon düzeyleri ile yöneticilerin çalışanlarını motive edebilme becerileri ile doğru orantılıdır. Bu eğitimin amacı da çalışanların kurumsal bağlılıklarını arttırabilmelerine ve yöneticilerin motivasyon tekniklerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olacak teorik ve uygulamalı bilgileri paylaşmaktır.

 

İçerik :

- Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Değişen dünyada kurumların değişen öncelikleri

- Kurumsal rekabet unsurları

- Motivasyonun kavramsal boyutları

- İşletmelerde motivasyon kaynakları

- Çalışanların motivasyonu ve kurumsal bağlılıklarının sağlanması

- Motive edici bir unsur olarak iletişim

- Sorun çözme ve iletişim