Müzakere kelimesi “zikir” etmek yani söylemek, ifade etmek anlamına gelmektedir. Bu eğitimin amacı, bireysel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılması ve özellikle insan ilişkilerinde karşılıklı güven ve anlayışın güçlü bir biçimde yaratılmasıdır.

 İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Müzakere kavramı

- Müzakerenin amacı

- Başarısız müzakere sebep olan etkenler

- Müzakere ortamının oluşturulması

        - Psikolojik ortam

        - Fiziksel ortam

 - Etkili müzakerenin aşamaları

        1. Aşama:

               - Müzakere Öncesi

               - Müzakereye hazırlık

              - Müzakere mekanı

               - Müzakere zamanı

        2. Aşama: Müzakere Sırası

               - Müzakere yaklaşımları

               - Müzakerede kullanılabilecek taktikler

               - Sorunlu Müzakerelerle başa çıkma yöntemleri

               - Başarılı müzakere süreci

               - Müzakerede başarılı soru sorabilme

         3. Aşama:

                - Müzakere Sonrası

                - Verilen sözlerin tutulması ve takip

                - Yapılan müzakerenin analizini doğru yapabilmek ve değerlendirmek,