Kurumların küreselleşen dünya düzenindeki imhacı rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kurumsal amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirebilmelerindeki faktörlerden birisi de başarılı çalışanlara sahip olmaktır. Bu açıdan bakıldığında, personelin işindeki başarısının ne olduğunu bilmek ve varsa eksiklikler bunları gidermek kurumlarda öncelikli uygulamalar arasında yer almaya başlamıştır. Bu uygulamanın adı da performans yönetimidir. Bu eğitimin amacı ise kurumlarda performans değerlendirme sisteminin kurulup sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için gereken teorik ve uygulamalı bilgileri katılımcılara aktarmaktır.

 İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Değişen dünyada kurumların değişen öncelikleri

- Kurumsal rekabet unsurları

- Performans yönetim sisteminin tanımı

- Performans değerlendirme süreci

      - İş analizi

             - İş tanımı

             - İş gerekleri

- Performans değerlendirme yöntemleri

      - Geçmişe dönük performans değerlendirme yöntemleri

      - Geleceğe yönelik performans değerlendirme yöntemleri

- Performans değerlemesi sonrasında elde edilen bilgilerin kullanım alanları

- Performans değerleme sisteminde bulunması gereken temel nitelikler

- Performans değerlemesinde yapılan hatalar