İnsan kaynakları fonksiyonunun doğası ve rolü geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çok değişti. Hem teknolojik hem de kavramsal açıdan, bu değişiklik diğer geleneksel personel fonksiyonlarında gözlenenden daha büyük oldu. İnsan kaynakları fonksiyonunun karmaşıklaşması, işletme içindeki rolünün artmasına ve alınan kararları geçmişte olduğundan çok daha fazla etkilemeye başlamasına neden oldu. İşletmelerin insan kaynakları bölümlerinin artık geleneksel fonksiyonlarla pek bir benzerliği kalmadı. Çok gelişmiş İK bölümlerine sahip işletmeler, insan kaynakları kavramının çalışanların üretkenliği ve sonuç olarak bütün işletmenin verimliliği üzerindeki etkisini kabul ettiler. Günümüzde insan kaynakları yöneticiliği heyecan verici, dinamik bir meslektir. Bu mesleğin karmaşıklığı ve yaşamsal önemi, insan kaynakları yöneticisinden çok şey bekler. Bu eğitimde, “iyi bir insan kaynakları departmanı nasıl olmalı?” ve “başarılı bir insan kaynakları yöneticisi olmak için gerekli bilgi ve beceriler nelerdir?” sorularına hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Değişen dünyada kurumların değişen öncelikleri

- Kurumsal rekabet unsurları

- İnsan kaynakları fonksiyonu

- İnsan kaynakları yönetimi kavramı

- İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi

- İnsan kaynakları yönetiminin özellikleri

- İnsan kaynakları yönetiminin işletmelerde değiştirdikleri

- Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki fark

- İnsan kaynakları yönetiminin önemi

- İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri

         - İş analizi

         - İşe alma işlevi

         - Performans değerlendirme

         - Kariyer yönetimi

         - Ücret yönetimi

         - İnsan kaynakları planlaması

         - İşe alıştırma işlevi