Ekip çalışması, çalışanların karşılıklı anlayışlarını arttıran, güven ortamını oluşturarak işletme hedeflerine ulaştıran çok değerli bir araçtır. Ancak, ekip çalışmasının sihirli bir değnek olduğunu düşünmek yanlıştır. Ekip kurmak birçözümdür, ancak tek çözüm değildir. Ekip çalışması ve ekip ruhunun erdemleri ise uzun zamandır tartışılmaktadır. Geçmişte kurumlarda bir “ekip üyesi olmak” başarılı olmanın ilk adımı olarak değerlendiriliyorken; ekip kavramı daherkese ayak uydurmak, çoğunluğa uymak anlamına geliyordu. Bugün ise, ekip çalışmasının farklı bir anlamı vardır. Ekip çalışması, farklı becerileri ve tecrübeleri olan kişilerin oluşturduğu ortak hedefe doğru giden bir grubuniçinde yer almak anlamına gelmektedir. Günümüzün ekipleri, üstün bir performans düzeyi yakalamaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu eğitimin genel amacı da kurumlardaki ekip çalışmalarının daha etkili ve verimli bir biçimdegerçekleştirilmesi konusunda uygulamaya dönük bilgiler aktarmak ve beceriler kazandırmaktır.

 

İçerik :

- Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Takım nedir?

- Takım çalışmasının organizasyona ve bireylere katkıları nelerdir?

- Grup-Takım farklılıkları nelerdir?

- Takım çalışması neden gereklidir?

- Takım çalışmasının yararları nelerdir?

- Takım çalışmasıyla bireysel çalışmanın farklılıkları nelerdir?

- Etkili takımların özellikleri nelerdir?

- Takım çalışmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?

- Başarısız takımın belirtileri nelerdir?

- Takım çalışmasının olumsuz yanları nelerdir?

- Bu olumsuzluklar karşısında alınacak önlemler nelerdir?

- Takım türleri nelerdir?

- Takım olmanın gereklilikleri nelerdir?

        - Normlar

        - Fonksiyonlar

- Bir takım üyesi olmak nedir?

        - Amaç, hedef veya misyon

        - Beklentiler

        - Diğer takım üyeleri

        - Takım ideolojisi ve tutarlığın oluşması

        - Takım kimliğinin gelişmesi

- Takımlarda etkili toplantı nasıl yapılır?

- Takımların gelişim aşamaları nelerdir?

- Takım etkinliğinde aranan özellikler nelerdir?

        - Somut amaç

        - Performans hedefleri

        - Açık iletişim

        - Çoğunluğun oyuyla alınan kararla

        - Düzeyli uyuşmazlık

        - Tanımlanmış roller ve görev tanımları

        - Paylaşılan liderlik

- Takımlarda doğru ve etkili karar alma süreci nasıl gerçekleşir?

- Takımlarda temel liderlik rolleri nelerdir?

- Takım araçları nelerdir?

        - Beyin fırtınası

        - Rollerin tanımlanması

        - Ödüllendirme

        - Koçluk becerileri

        - Normlar

        - Sponsor

        -Önceliklendirme matrisi

        - Geribildirim

        - Sebep ve sonuç diyagramı

        - Pareto grafiği