Koçluk, artık çağımız şirketlerindeki modern yönetici ve liderlerin kurumsal hedeflere daha etkin ve verimli bir biçimde ulaşabilmeleri için kullanmak zorunda oldukları önemli bir araç haline gelmiştir. Bu eğitimin amacı koçluk kavramının açıklamasını yaparak bir koçun görev tanımı ortaya koymaktır.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Temel koçluk felsefesi

        - Modern liderin araçları

        - Organizasyonel yapılar

        - Hiyerarşik düzen

        - Yöneticinin görevleri

        - Yeni liderin özellikleri

        - Koçluk yaklaşımı

        - Koçluğun amaçları

        - Koçluk modeli

- Koçluk becerileri

        - Değişim dinamiklerini bilme ve kullanabilme

        - Karşısındaki kişiyi bir insan olarak görme ve saygı duyma

        - İlişkilerin gücünden yararlanabilme

        - Merak duygusunun gereklerini etkin bir biçimde yerine getirme

        - Etkili geribildirim vererek davranışları şekillendirebilme

        - Doğru kişilerin doğru işleri yapmasını sağlama

        - Koçluk sürecini amacına uygun yürütebilme

        - Koçluk sürecinde kendisinin de bir şeyler öğrenebilmesi