İmhacı rekabetin gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiğimiz ve müşterinin kurumlar için çok önemli bir odak noktası haline geldiği bu günlerde yöneticiler için kurum çalışanları da kurumlar için müşteriler de birer zor insan haline dönüşmüşlerdir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için ve pazarlama departmanında çalışan elemanlar için çok satış yapmak ve müşteride aidiyet duygusu yaratmak çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu önemli konunun hayata geçirilmesi noktasında ise pazarlama elemanları gibi kişilerin zor insanlarla başa çıkabilme becerilerine sahip olmaları kurumlarına büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu eğitimin amacı da kişilere zor insanların özelliklerini tanıtmak ve onlarla başa çıkıp kendi taraflarına çekebilmeleri için yapılması gerekenleri anlatmaktır.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Zor insan kavramı

- Zor insanları tanımak

- Zor insan tipleri

- Zor insanlarla baş etmek

- Zor insanlarla etkili iletişim kurmanın yolları

- Zor müşterilerle baş etme ve müşteriye doğru yaklaşım