Herkesin gün içerisinde kullanması gereken süre aynıdır. Dolayısıyla insanların başarılı olmalarında ya da kurumlarda daha verimli ve etkili çalışılabilmesinde zamanı doğru ve etkili yönetmek çok önemli bir hal almıştır. Bu eğitimin amacı da katılımcılara iş yaşamlarındaki zamanı etkili ve verimli kullanabilmeleri için yapılması gereken yöntem ve teknikleri uygulamaları ve örnekleriyle aktaracaktır.

 

İçerik :

Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Zaman yönetimi kavramı

- Zamanı etkin kullanmada;

        - Hedef belirleme ve hedeflere odaklanma,

        - Günlük işlerin yol açtığı zaman kayıplarına karşı alınması gereken önlemler,

        - Görev dağılımının etkisi,

        - Var olan olumsuz alışkanlıkların ortadan kaldırılması,

        - “Hayır” diyebilme becerisi,

        - Çalışma ortamının etkin düzenlenmesi,

        - Mektup, faks ve e-posta gibi iletişim araçlarının doğru hazırlanması,

        - Bekleme ve seyahat zamanlarının doğru kullanılması,

        - Verimli toplantı yönetimi