Bireysel öneri sistemi, çalışanlarınızın sahip olduğu potansiyel fikirlerini fırsatlara dönüştürerek tüm yönetim süreçlerinize uyarlanması ve iş performansının arttırılmasını sağlayan sistematik bir yönetim tekniğidir.

 

Bireysel öneri sisteminde çalışanlarınızın şirket adına katma değer sağlayabilecek fikirlerin değerlendirilmesi, analizi ve raporlanması önemlidir. Analiz ve raporlama sonucunda fikirlerin hangi fırsatlar dahilinde değerlendirilebileceği öngörüsü oluşmaktadır. Bu fırsat öngörüleri, üst yönetim toplantılarında sunularak çeşitli projeler dahilinde değerlendirilmesi ve kaynak aktarımı imkanını sağlanması hedeflenmektedir.

 

Aynı zamanda bireysel öneri sistemi, üst yönetimce onaylanan ve fırsatların nasıl başarıyla sonuçlanması gerekliliği konusunda ihtiyaç duyulacak Proje Yönetimi uygulama metotlarını da kapsamaktadır. Proje ekibinin oluşturulması, projenin planlanması, izlenmesi ve analizi bireysel öneri sisteminin kapsamı dahilinde olan konulardır.

 

Bireysel öneri sistemi faaliyetleri sonucunda hedeflenen en önemli beklenti, çalışanların yarattığı fikirlerin, işletmeye yüksek faydalı katma değer sağlamasıdır. Ayrıca bu sonuçların hem çalışanlara hem de kuruluş menfaatlerinden yararlanan diğer paydaşlara yüksek motivasyon getirmesi ise diğer önemli beklentiler arasında yer almaktadır.

 

İçerik :

- Bu eğitimde aşağıdaki konulara derinlemesine değinilecektir:

- Bireysel Öneri Sisteminin tanımı Fırsat Kümesi Oluşturma,

- Fırsatların Toplanması ve Analizi,

- Fırsatların Proje Yönetimi Çatısında Tasarlanması,

- Üst Yönetime Raporlama ve Kaynak İhtiyaçlarının Analizi

- Proje Ekibin Kurulması Proje Yönetimi Planlaması ve Proje Hedeflerinin Oluşturulması,

- Proje Yönetimi Gözden Geçirme,

- Proje Kaynak Harcamalarının İzlenmesi,

- Proje Çıktılarının Performans Analizi,

- Başarı Hikayesi Oluşturma,

- Takdir ve Ödüllendirme

- Proje Çıktılarının Standartlaştırılması,