DEMİRYOLU STANDARDI OLAN IRIS, ULUSLARARASI KALİTE STANDARDI, ISO/TS 22163 OLARAK YAYINLANDI.

ISO/TS 22163, Demiryolu Sektörü – Kalite Yönetim Sistemi- İşletme Yönetim Sistemi Şartları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin demiryolu sektörü için özel uygulama şartları olarak tasarlandı, geliştirildi ve yayınlandı.

Otomotiv ve Havacılık sektöründe de olduğu gibi demiryolu sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için ULUSLARARASI STANDARDİSAZYON ÖRGÜTÜ (ISO) tarafından ISO/TS 22163 standardı IRIS standardında yazılı şartların ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarına göre yeniden düzenlenerek uluslararası bir standart olarak yayınlanması sağlanmıştır.

ISO/TS 22163’ün diğer yönetim sistemi standartlarına göre en belirgin farkı İŞLETME YÖNETİM SİSTEMİ olarak karşımıza çıkmaktadır. Demiryolu sektörü içerisinde yer alan şirketler bilirler ki sektör, kendine has bir terminolojiye sahiptir. Bu terminolojinin kuruluşun işletme yönetim süreçleri içerisinde entegre olması gerekliliği ISO/TS 22163 standardı için zorunluluk olduğu karşımıza çıkmaktadır.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminde yer alan tüm prensipleri ve şartları bünyesinde barındıran ISO/TS 22163 standardı, bu şartlara ilave olarak, maliyet yönetimi, bütçe tabanlı proje yönetimi, ihale yönetimi vb. gibi klasik kalite yönetim sisteminde pek rastlanılmayan yeni uygulama gerekliliklerini de görebiliyoruz.

Mayıs 2017’de yayınlanan ISO/TS 22163, Eylül 2018’e kadar devam edecek mevcut IRIS standardının yerini alacaktır. Bu tarihten sonra belgelendirme kuruluşları denetim süreçlerini ve belgelendirmelerini ISO/TS 22163 standardı gerekliliklerine göre gerçekleştireceklerdir.

Yeni ISO/TS 22163 standardında pek çok yenilik beraberinde gelmektedir. Özellikle risk tabanlı süreç yönetimi, müşteri odaklı süreçlerin performans seviyelerinin izlenmesi, standardın öne çıkan şartlarından birkaçıdır. Hali hazırda IRIS belgelerine sahip olan şirketler, yeni standarda geçiş döneminde çok sıkı hazırlanmaları gerekmektedir. Yaklaşık 300 soruluk denetim sorusundan ibaret olan denetim süreci opsiyonel ilave gerekliliklerle 870 adet soru listesine çıkmaktadır.

Yeni standarda geçiş sürecinin verimli ve başarılı sonuçlanması adına ihtiyaç duyabileceğiniz eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve genel sorularınıza yanıt aramak için bilgi@destekmuhendislik.com.tr adresine yazabilirsiniz.

Destek Mühendislik Ltd.