Satınalma, dağıtım, depolama, sevkiyat, yükleme ve boşaltma süreçleri, kuruluşun üretim süreçleri dışında yer alan en riskli süreçleri arasında gelmektedir. Mali ve kalite riskleri açısından en büyük payı alan tedarik zincirinin güvenliği ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için temel şartları belirlemek amacıyla 2007 yılının Eylül ayında ISO tarafından (International Organization of Standardizasion) yayınlanmıştır.

ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin temel amacı, işletmelerin diğer süreçleriyle bağlantılı olarak tedariki zinciri süreçlerinde ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve bu süreçlerden kaynaklanabilecek müşteri memnuniyetsizliğini önlemektir.

ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, geniş dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürüten, çok sayıda tedarikçisi olup ve tedarikçileriyle ilişkilerini yakından izlemek ve yönetmek zorunda olan kuruluşlar için gerekli bir standarttır.

Tedarik zincirinde başlıca meydana gelebilecek riskler;

- Ürünlerinizin çalınması, kaybolması ve hasar görmesi,

- Kötü ve başarısız sevkiyat, depolama, yükleme ve boşaltmalardan dolayı ilgili tarafların mağdur edilmesi, (Müşteri—Üretici ve dış topluluklar)

- Kötü niyetli girişimler, (bilgi güvenliği, hırsızlık, sabotaj, organize suç örgütleri ve terör saldırısı vb.)

- Olağanüstü hallerden kaynaklanan riskler, (Sel, deprem, yangın vb.)

- Eksik ve hatalı uygulanan yasal koşullar,

- Pahalı ve uzun süreli lojistik faaliyetleri, yüksek maliyetli navlunlar,

- Tecrübesiz, yetersiz ve başarısız çalışan ve tedarikçilerin yarattığı kayıplar,

- Yetersiz ve ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve ekipmanların kullanımından kaynaklanan kayıplar, (trafik ve iş kazaları, bakım ve onarım maliyetleri vb.)

Tüm bu risklerin oluşumunun önlenmesi ve kontrol altına alınması adına temel gereksinimler ISO 28000:2007 standartlar serisinde yer almaktadır. Bu konudaki danışmanlık ve eğitim hizmeti ihtiyaçlarınız için bizleri arayabilirsiniz.