Başarılı İletişim İlk Adımı - Anlamak

Yapıcı ilişkilerin önkoşulu etkili iletişimdir. Etkili iletişim öğrenilebilir ve geliştirilebilir yetkinlikleri kapsar. Bu yetkinliklerin başında da "Anlamak" gelir. H ...

Başarılı İletişimin İkinci Adımı - Anlatabilmek

Etkin iletişimin ilk adımı anlamak, ikincisi de anlatmaktır. Etkili iletişim anlaşmak üzerine inşa edilmiştir. Anlaşmak için kişi önce kendini, sonra karşısındaki kiş ...

Beden Dilinin Etkin Dilinin Etkin Kullanımı

Bu eğitimin amacı, beden dilinin nasıl okunması gerektiğini, bedenimizin iletişim kurarken aslında sözlerimizden daha önemli olduğunu ve beden dilimizi nasıl doğru kullanabilece ...

Bireysel Koçluk

Günümüzde gerek kurumlar gerekse biz bireyler daha başarılı olmak, günlük yaşamda daha verimli ve mutlu yaşamak ve hatta dahası gelecekte daha etkili bir konumda olab ...

Etkili İletişim Becerileri

Eğitimin temel amacı, katılımcılara iletişimin birey, toplum ve iş yaşamındaki önemini kavratmak ve etkili iletişimin özelliklerini açıklamaktır. Çünkü ...

Etkili Lider Olabilmek

Bu eğitimde rekabet unsurunun önem kazandığı iş dünyasında kurumların genel amaçlarına ulaşabilmek için ve kurumlardaki çalışanların da iş tatmini yü ...

Motivasyon ve Kurumsal Bağlılık Yaratma

Kurumların küreselleşen dünya düzenindeki imhacı rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kurumsal amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirebilmelerinde ...

Müşteri Odaklı İlişki Yönetimi

Günümüz iş dünyası artık "küreselleşme" ve "imhacı rekabet" ifadeleri ile birlikte anılmaktadır. En fazla malın ya da hizmetin en düşü ...

Başarılı Müzakere Teknikleri

Müzakere kelimesi “zikir” etmek yani söylemek, ifade etmek anlamına gelmektedir. Bu eğitimin amacı, bireysel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmas ...

Performans Yönetimi

Kurumların küreselleşen dünya düzenindeki imhacı rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve kurumsal amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirebilmelerinde ...

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları fonksiyonunun doğası ve rolü geçtiğimiz birkaç on yıl içinde çok değişti. Hem teknolojik hem de kavramsal açıdan, bu değişiklik d ...

Takım Çalışması

Ekip çalışması, çalışanların karşılıklı anlayışlarını arttıran, güven ortamını oluşturarak işletme hedeflerine ulaştıran çok değerli bir araçt ...

Temel Koçluk Becerileri

Koçluk, artık çağımız şirketlerindeki modern yönetici ve liderlerin kurumsal hedeflere daha etkin ve verimli bir biçimde ulaşabilmeleri için kullanmak zorunda ...

Zor İnsanlarla Başa Çıkabilmek

İmhacı rekabetin gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiğimiz ve müşterinin kurumlar için çok önemli bir odak noktası haline geldiği bu günle ...

Zaman Yönetimi

Herkesin gün içerisinde kullanması gereken süre aynıdır. Dolayısıyla insanların başarılı olmalarında ya da kurumlarda daha verimli ve etkili çalışılabilmesinde ...

Bireysel Öneri Sistemi

Bireysel öneri sistemi, çalışanlarınızın sahip olduğu potansiyel fikirlerini fırsatlara dönüştürerek tüm yönetim süreçlerinize uyarlanması ...