Kalite Yönetim Sistemi

 Kalite Yönetim Sistemini, ilk olarak savunma ve askeri kuruluşları uygulamaya başlamıştır, 2.ci dünya savaşından sonra Japon şirketlerinin dünya ekonomisinin üst ...

Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

 Başlangıçta, Chrysler, Ford ve General Motors tarafından 1994 yılında ortak olarak geliştirilen ve 3 büyüklerin kalite standardını temsil eden QS 9000 Kalite Sistemi, ...

Çevre Yönetim Sistemi

Çevre yönetim sistemi, danışmanlık ve eğitim hizmetimizin amacı yönetici ve çalışanların ÇEVRE kültürünün gel ...

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Nedir?
Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlı ...

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?
Çalışanın sağlığını güvence altına almak amacıyla her türlü riskin tespit edilmesi, ön ...

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Satınalma, dağıtım, depolama, sevkiyat, yükleme ve boşaltma süreçleri, kuruluşun üretim süreçleri dışında yer alan en riskli süreçleri arasın ...

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

Satınalma, dağıtım, depolama, sevkiyat, yükleme ve boşaltma süreçleri, kuruluşun üretim süreçleri dışında yer alan en riskli süreçleri arasın ...

Enerji Yönetim Sistemi

 Enerji verimliliği uygulamaları, gerek sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevrenin korunması, gerekse mevcut ve kısıtlı doğal kaynakların daha verimli ve uzun sureli ...

Demiryolu Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

DEMİRYOLU STANDARDI OLAN IRIS, ULUSLARARASI KALİTE STANDARDI, ISO/TS 22163 OLARAK YAYINLANDI.

ISO/TS 22163, Demiryolu Sektörü – Kalite Yönetim Siste ...