Süreç Modellemesi ve Yönetimi

Bir yönetim sisteminin en önemli yapı taşları olan süreçlerin; başarıyla yönetilmesi, performansları ve sağladıkları katmadeğerlerinin arttırılması odaklı b ...

Endüstriyel Risk Yönetimi

Bir yönetim sisteminin en önemli yapı taşları olan süreçlerin; başarıyla yönetilmesi, performansları ve sağladıkları katmadeğerlerinin arttırılması odaklı b ...

ISO 31000:2009 Risk Yönetimi

Uluslar arası Standardizasyon Örgütü (ISO), işletmelerin varlığı süresince gerçekleştirdikleri her türlü faaliyetlerinin risk değerlendirmelerinde bir pr ...