Enerji verimliliği uygulamaları, gerek sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevrenin korunması, gerekse mevcut ve kısıtlı doğal kaynakların daha verimli ve uzun sureli kullanılabilmesi acısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede başta enerji tüketiminin en yoğun olduğu endüstri sektörler olmak üzere enerji tüketiminde pay sahibi olan herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. İşletmelerde enerji verimliliğinin sağlanması, verimliliğe götüren temel yöntemlerin hayata geçirilmesi, planlanması, uygulanması ve iyileştirilmesi, enerji kaynaklarının tüketiminde temel politikaların belirlenmesi ve bu politikaların tüm organizasyon bazında başarıyla yönetilebilmesi, yerel yasaların ve otoritelerin bu alanda koymuş olduğu şartların başarıyla yerine getirilebilmesi için EN 16001 ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Standartları geliştirilmiştir.

EN 16001 ve ISO 50001 Enerji Yönetimi uygulamaları başta işletmenizde en fazla enerji tüketimine sebep olan süreçleri belirler. Bu süreçlerin daha az veya kontrollü enerji tüketimlerinin sağlanması yönünde işletmelere rol yükler. Enerji tüketimine ilişkin yüksek maliyetlerinizi düşürür, her alanda performansınızı arttırır, mevcut yönetim sistemi uygulamalarınıza (ISO 9001, 14001 vb.) entegre olur. Sera gazı emisyonlarınızın düşürülmesinde önemli katkıda bulunduğunuzdan üçüncü taraflardan (müşteri, tedarikçileriniz, yasal otoriteliler, yerel toplum vb.) yüksek güven ve saygınlık kazanırsınız. Başarılı enerji verimliliği uygulamalarınızla rakiplerinizden önde olur ve onlara önderlik etmiş olursunuz. Bu standart, dünya enerji tüketiminin %60’nı kontrol eden endüstri sektörlerini hedeflemektedir.