Bilgi Güvenliği Nedir?

Bilgi, diğer önemli ticari varlıklar gibi, bir işletme için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari sürekliliği sağlamak, ticari kayıpları en aza indirmek ve ticari fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için geniş tehlike ve tehdit alanlarından korur.

Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Kağıt üzerine yazılmış ve basılmış olabilir, elektronik olarak saklanmış olabilir, posta yoluyla veya elektronik imkanlar kullanılarak gönderilebilir, filmlerde gösterilebilir veya karşılıklı konuşma sırasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi biçimi alırsa alsın veya paylaşıldığı veya toplandığı hangi anlama gelirse gelsin her zaman uygun bir şekilde korunmalıdır.

Bilgi Güvenliğine Neden İhtiyaç Duyulur?
Giderek işletmeler ve sahip oldukları bilgi sistemleri ve ağları bilgisayar destekli sahtekarlık, casusluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın ve sel gibi çok geniş kaynaklardan gelen tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadırlar.

Bilgisayar virüsleri, bilgisayar korsanları ve hizmet saldırıları gibi yıkıcı kaynaklar daha yaygın, daha hırslı ve daha karmaşık hale gelmeye başlamıştır.

Bilgi sistemlerine ve hizmetlerine bağımlılık, işletmelerin güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız olduğu anlamına gelmektedir. Genel ve özel ağların birbiriyle bağlantısı ve bilgi kaynaklarının paylaşımı, erişim denetimini oluşturmadaki zorlukları arttırmaktadır. Dağıtılmış bilgi işleme olan eğilim, merkezi, uzman denetimin etkinliğini zayıflatmıştır.

Eğitim ve Hizmetlerimiz
Bilgi Güvenliği ve Teknolojileri, gelecekte önem derecesi en yüksek yönetim sistemleri standartları arasında yer alacaktır. Bu çerçevede danışmanlarımız, şimdiden sizlerin bilgi güvenliği ve teknolojileri altyapınızın belirlenen risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabileceği gibi bu konuda yetkilendirdiğiniz personelinizi eğiterek bilinçlendirilmesini sağlar.

Danışmanlık hizmetimiz süresince işletmenizin sahip olduğu bilgi güvenliği ve teknolojileri altyapısının ;

- Mevcut altyapınızın test edilerek risk analizi ve değerlendirmesinin yapılması,

- Risk önlem paketlerinin oluşturulması ve ISO TS 27001:2013`e uygun hale getirilmesi,

- Bilgi güvenliği politikalarının oluşturularak iç denetim mekanizmasının güçlendirilmesi,

- Bu hizmetle ilgili detay bilgileri, danışmanlarımızla karşılıklı görüşerek temin edebilirsiniz.