Uluslar arası Standardizasyon Örgütü (ISO), işletmelerin varlığı süresince gerçekleştirdikleri her türlü faaliyetlerinin risk değerlendirmelerinde bir prensip oluşturmak ve işletme risklerinin getirebileceği olumsuz etkilerinden korunmak adına bir standart geliştirmiş ve yayınlamıştır. Standardın adı : ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ – PRENSİP ve KURALLAR Standardın amacı; işletmelerin varlığı boyunca oluşturdukları stratejiler, aldıkları kararlar, yönettikleri süreçler, operasyonlar ve projeleri dahil olmak üzere, her hangi bir ayrım gözetmeksizin muhtemel olası risklerin belirlenmesi, meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı alınabilecek önlem ve kontrol/izleme yöntemleri hakkında temel prensip ve kuralların getirilmesidir. Risk Yönetimi, bir çok kavram ve süreçleri bir arada kapsar. İşletmelerde risk yönetimi ihtiyacı, işletmenin yönettiği süreçler, operasyonlar ve çalışanlar üzerindeki her türlü unsura bağlı etkilerin ölçülmesi, izlenmesi ve önleme gerekçelerinden oluşmaktadır. ISO 31000 belgelendirme amaçlı bir standart olmayıp, tamamıyla işletmelerin Risk Yönetimi adına uygulamaları gereken temel prensipleri ortaya çıkarır. Destek Mühendislik Ltd, işletmenizdeki Risk Yönetimi uygulamalarının bu standart ve bağlı türevlerinin istediği prensiplerinin uygulanmasında eğitim ve danışmanlık hizmeti taleplerinizi karşılar. Danışmanlık hizmetinin verilmesinden temel ilke; bir proje yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesidir. Bu konuda ayrıntılı bilgi talepleriniz için lütfen bizleri arayınız, sizlerle tanışmak bizleri son derece onurlandıracaktır. 


Paylaş: