CE ifadesi Fransızca "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformite Europeenne" sözcüğünün kısaltmasıdır. CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren işarettir.

 

CE işaretlemesi bir kalite işareti olmayıp, yukarıda ifade edilen temel gereklerin yerine getirildiğini belirten bir güvenlik işaretidir. Avrupa ya ihracat yapan firmaların bu pazarda satışa devam edebilmesi için CE Markalama bir gereklilik olmaktadır. CE Markalama nın en büyük faydası, firmaların ürünlerine Avrupa pazarlarında dolaşım hakkı kazanmasını sağlamasıdır. İhracat yapan firmalar Avrupa pazarlarına satışa devam etmek İstiyorlarsa, CE Markalama bir gereklilik olmakta ve başarılarının devamı için önemli bir hale gelmektedir.

 

4703 sayılı kanun uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti CE Direktiflerini aynen kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştır. T.C. sınırları içerisinde, CE kapsamı dahilinde olan ürünlerde CE Markalama zorunludur. İlgili kurumlar bu konudaki denetimlere başlamışlardır. Ayrıca Türkiye ye CE Markalı olmayan ürün (kapsam içerisinde olanlar) gümrüklerden sokulmamaktadır.

 

CE Markalama Hangi Mallara Uygulanıyor ?

Avrupa birliği tarafından yayınlanmış 27 direktif kapsamına giren tüm ürünlerde CE Markalama zorunludur.

 

Hangi Ülkelerde Geçerlidir ?

CE Markalama tüm AB üyesi ülkeler, AB yasalarını kabul etmiş ülkeler (çoğunluğu üyelik sürecinde olanlar) ve CE direktiflerini kabul etmiş dünya ülkelerinde zorunludur.

 

CE Markası nasıl vurulur ?

CE uygunluk işaretinin ekipman üzerine vurulabilmesi için ekipman direktif gerekliliklerine göre hazırlanmalı ve ilgili teknik dosya oluşturulmalıdır. Ekipmanın hangi standartlar kapsamında olduğunun belirlenmesi, buralarda belirtilen testlerin yaptırılması ve teknik dosyanın bu standartlara uygun olarak hazırlanması uzmanlık gerekmektedir.

 

CE Markalama ve Destek Mühendislik Ltd:

Destek Mühendislik Ltd. uzman kadrosu ve dünya çapında geniş hizmet ağı olan yetkilendirilmiş kuruluşları ile birlikte ekipmanların ve teknik dosyaların hazırlanması aşamalarında teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

Self Deklarasyon (Üreticinin ekipmana CE markasını kendisinin iliştirmesi durumu):

Self deklarasyon kapsamındaki ürünlerde, Destek Mühendislik Ltd., teknik dosyanın ve ekipmanın İlgili direktiflere ve uyumlu (harmonize) standartlara uygun olarak hazırlanmasına yönelik teknik danışmanlık hizmeti verir.

 

Teknik Eğitim:

CE direktifleri ile ilgili teknik eğitimler

Ağırlıklı Olarak Çalıştığımız Direktifler:

- 97/23/EC Basınçlı Kaplar (PED)

- 87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar (SPED)

- 99/36/EC Taşınabilir Basınçlı Kaplar İTPED]

- 9/106/EEC Yapı Malzemeleri

- 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları

- 90/396/EEC Gaz Yakan Aletler

- 2006/42/EC (98/37/EC] Makinalar (MD]

- 2006/95/EC [73/23/EC] Alçak Gerilim [LVD|

- 2004/108/EC (89/336/EEC] Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

- 95/16/EC Asansörler

- 99/5/EC Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazlar

- 2000/U/EC Açık Atanda Kullanılan ekipman tarafından oluşturulan Çevredeki Gürültü Yayınımı

- 94/9/EC Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemleri (ATEX)