Şirketimiz, firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dijital ve internet dünyasında daha etkili ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla gerek mevcut yönetim süreçlerinin geliştirilmesi gerekse yeni bir fikrin hayata geçirilmesi kapsamında projelerin oluşturulması, planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılmasını sağlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Bu hizmette;

1. İhtiyaç analizi,

2. Konsept tasarımı ve modelleme,

3. Projelendirme,

4. Proje Yönetimi,

5. Eğitim ve Uygulama Destekleri,

6. Pazar Analizi vb... aşamalar bulunmaktadır.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz aşağıda linkleri verilen proje çalışmalarımızı ziyaret edebilirsiniz...

https://www.bagtofly.com.tr/

https://www.risksoft.com.tr