Genel Bakış

AS13004 – Proses Hata Türü ve Etkilerinin Analizi ve Kontrol Planları standardı Havacılık ve Savunma sektörü tedarikçileri için Aerospace Engine Supplier Quality (AESQ) Strategy Group™ tarafından geliştirilmiştir. Havacılık ve Savunma sektörü içerisinde yer alan tedarikçilerin PFMEA ve Kontrol Planları ile ilgili gereklilikler için bu standarttan yararlanmaları oldukça önemlidir.

AS 13004 Nedir?

FMEA, potansiyel sorunların göz önünde bulundurarak, ürün ve süreç tasarımında operasyonel risk değerlendirilmesinin bir parçası olarak uygulanacak eylemleri tanımlayan analitik bir risk izleme yöntemidir. AESQ -. Bir kuruluşun, ürünleri ve süreçleri hakkında toplu bir bilgi kaynağı sağlar. Kontrol planının amacı, PFMEA sürecinde belirlenen risklerin önlenmesine yönelik uygulanacak eylemler desteklemek, katma değerli kontrol faaliyetlerini uygulanmasını sağlamaktır.  Etkili bir PFMEA ve kontrol planı sürecinin uygulanması, sıfır hata hedefini destekleyen kilit temel faaliyetleri oluşturur.

FMEA, yeni bir ürünün devreye alınması sürecinin planlaması ve uygulanmasıyla ilgili faaliyetleri desteklemek ve mevcut ürün ve süreçlerde yapılan değişikliklerin anlaşılması ve Sıfır hata, hata önleme, varyasyon ve riskleri azaltma hedeflerinin başarıyla sonuçlanması için gereklidir. PFMEA ve Kontrol Planlarını iyi uygulayan şirketler, gelişmiş ürün uygunluğu, daha iyi teslimat performansı ve düşük maliyetli kalite yönetimi avantajlarına ulaşır.

Katılımcılar, FMEA`nın gerekliliklerini anlama ve “Uygulayıcı” düzeyinde FMEA Süreci / Kontrol Planlarını oluşturma ve analiz etme konusunda yetkin olacak ve işyerlerinde Hata Türü ve Etkilerinin Analizi ve Kontrol Planlarını uygulama yöntemlerini uygulama yeteneklerini geliştireceklerdir.

FMEA Genel                                                                    Proses FMEA

Genel Hata Önleme Araçları                                            PFMEA için AS 13004 Gereklilikleri

FMEA’nın Tarihçesi ve Hikayesi                                       Proses FMEA’’nın Başlangıç Noktası

AS 13004’ e Giriş ve Kapsamı                                         Proses Akış Diyagramı Kapsamı ve Detay Seviyeleri

Risk Yönetiminde Risk Türleri                                          Proses FMEA Şartları

FMEA Konuları ve Uygulamaları                                      PFMEA Operasyon, Fonksiyon, Hata Türü ve Etkisi

Çapraz Fonksiyonel Takımlar                                           Nedenler, Önleme, Önlemenin Katma Değeri

Müşteri Tanımı     Proses Hatasızlaştırma

FMEA Adımları ve Önerilen Eylemler                              PFMEA Şiddet, Olasılık, Keşfedilebilirlik ve RÖS

FMEA Tuzakları                                                               Önerilen Eylemler ve Gözden Geçirme

FMEA Çeşitleri                                                                 Farklı PFMEA Çeşitleri (Örn. Montaj)

                                                                                         PFMEA’nın Oluşturulmasında ve Sürekliliğine Farklı Yaklaşımlar

                                                                                        Parçaya Özel PFMEA

                                                                                        Referans bir FMEA Oluşturma

                                                                                        Bir Parçaya Özel PFMEA Oluşturma – Sonlu Hata Türleri

                                                                                        PFMEA Gözden Geçirme

Kontrol Planı

AS 13004’e Genel Bakış, Amaç ve Gereklilikler

Kontrol Planı Arayüzleri ve Bağlantıları

Proses Akış Diyagramı ve Kontrol Planı

PFMEA Önleme ve Keşfedilebilirliğe Genel Bakış ve Önleme

Kontrol Planın Yapısı ve Derinliği

Kontrol Planı Geliştirme Yaklaşımı

Ürün ve Proses Karakteristikleri

Sınıflandırma, Gereklilikler, Değerlendirme ve Örnek Büyüklüğü

Reaksiyon Planlaması ve Kontrol Planının Gözden Geçiirlmesi