Genel Bakış 

AS9145– Müşteri memnuniyetine ulaşmak için, havacılık, uzay ve savunma sanayii kuruluşları, müşteri ve düzenleyici yasal otoritelerin gereksinimlerine eşit ve beklentilerin üstünde güvenilir ürünler üretmek ve sürekli olarak iyileştirmek zorundadırlar. Endüstrinin küreselleşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bölgesel / ulusal gereklilikler ve beklentilerdeki çeşitlilik bu hedefi karmaşıklaştırdı. Ana üreticiler, dünya çapındaki tedarikçilerden ve tedarik zinciri içindeki tüm seviyelerden satın alınan ürünün kalitesinin sağlanmasında ve entegrasyonda birtakım zorluklarla karşı karşıya kaldılar.

 AS 9145 Nedir?

Endüstri tedarikçileri, değişen kalite beklentileri ve gereklilikleri olan birden fazla müşteriye ürün sağlama zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii Uluslararası Havacılık ve Uzay Kalitesi Grubu (IAQG) yaratmış olduğu temel değerleri arasında tedarikçilerin kalite, teslimat, güvenlik ve düşük maliyetlerde üretim yeteneklerini geliştirmeleri gelmektedir.

Bu ancak, tüm tedarikçilerin, tedarik sürecinin tüm aşamalarında ortak prensip ve yöntemleri uygulamakla mümkündür.  

APQP ve PPAP, ürünün tasarım aşamasından seri üretime geçişi ve seri üretim boyunca görev alan tedarikçilerin yeteneklerinin doğrulanması ve izlenmesiyle ilgili uygulanacak metotları tanımlamıştır.

APQP ve PPAP maliyet performans hedeflerini yerine getirirken, kaliteli ürünlerin zamanında teslim edilmesini sağlamak için gerekli olan ürün gerçekleştirme döngüsü içinde yer alan eylemlerin planlanması ve sonuçlandırılması için yapılandırılmış şartları belirler.

 APQP, yeni bir ürünün devreye alınması veya mevcut ürün üzerindeki yapısal şartların değiştirilmesi söz konusu olduğunda uygulanacak süreçlerin risklerinin belirlenmesi ve bu yönde eylem planlarının oluşturulmasına odaklıdır. APQP genelde tasarım süreci içerisinde yer alan ekibin nasıl bir planlama oluşturacağı konusunda yardımcı olur.

PPAP ise müşterinin talep ettiği üretim koşullarının APQP çıktıları ve gereklilikleri doğrultusunda tedarikçilerin şartları karşılayabilme potansiyellerini değerlendirir.

APQP ve PPAP Başarısı

Ürünün tasarım planlamasından geri dönüşüm sürecinin sonuçlanmasına kadar geçen aşamalardan üst yönetimin taahhüdünde bir proje ekibinin oluşturulması, planlanması ve bu proje planına ilgili paydaşlarının dahil edilerek projenin kontrol atında tutulması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

APQP ve PPAP süreçleri çok farklı disiplinli ekiplerin bir araya gelmesiyle işlemektedir. Bu ekiplerin aynı frekanslarda ve prensiplerde buluşarak çalışması APQP ve PPAP sürecinin başarısını doğrudan etkiler.

APQP ve PPAP ürünün yaşam döngüsü boyunca 5 aşamadan oluşur, bunlar ;

1. Aşama – Planlama

2. Aşama – Ürün Tasarım ve Geliştirme

3. Aşama – Proses Tasarımı ve Geliştirme

4. Aşama- Ürün ve Proses Doğrulama

5. Aşama- Seri Üretim, Ürünün Kullanımı ve Teslimat Sonrası Hizmetler 

Şirketinizin süreç ve üretim yapısına uygun olarak hangi kapsamda yer alıyorsanız yukarıda açıklanan aşamaları kalite yönetim süreçlerine entegrasyonunu sağlamalısınız.