Kalite Yönetim Sistemini, ilk olarak savunma ve askeri kuruluşları uygulamaya başlamıştır, 2.ci dünya savaşından sonra Japon şirketlerinin dünya ekonomisinin üst sıralarına yerleşmesiyle Kalite Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Kalitede Mükemmellik Modeli vb. kavramlar ve uygulamaları hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Sistemin temel amacı, müşteri memnuniyetini yakalamak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Kalite Yönetim Sisteminin başarısı, 8 ana prensibin uygulanması ve benimsenmesiyle sağlanabilir. Bunlar ;

- Müşteri Odaklılık,

- Liderlik,

- Çalışanların Katılımı,

- Proses Yaklaşımı,

- Yönetimde Sistem Yaklaşımı,

- Sürekli İyileştirme,

- Gerçeklere Dayalı Karar Süreci,

- Tedarikçilerle Faydalı İlişkiler,

Kalite yönetim sistemi uygulamaları, kuruluşların yapılarına göre farklılık göstermektedir. Sistemi uygulayacak olan kuruluş, önceden detaylı fizibilite çalışmaları yaparak mevcut sistemlerinin yapısını iyi etüt etmelidirler. Fizibilite ve/veya yeniden yapılandırma çalışmaları sürecinde danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulabilir. Danışmanların bakış açısı ve tecrübeleri, firmanızın sistemi hakkında objektif sonuçlar getirebilir ve başarılı bir yapılandırma süreci uygulayabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasında kuruluşlar, müşteri memnuniyetini sağlarken aynı zamanda tüm süreçlerindeVERİMLİLİK ve ETKİNLİĞİ sağlamayı da ilke edinmelidirler.

ISO 9000 standartlar serisi, kalite yönetim sistemi uygulamaları için gerekli azami şartları tarif eder. ISO 9000 standartlar serisi , ISO (International Standardisation of Organisation) tarafından yayınlanmakta ve revizyonları yapılmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı ise belgelendirme amaçlı denetimler için ilgili firmaların uymak zorunda olduğu standart olarak yayınlanmıştır.

ISO 9001:2015 Belgelendirme denetimleri ile sistem uygulamalarını bir çok firma tarafından karıştırılmaktadır. ISO 9001:2015 belgelendirme denetimi, bir zorunluluk değildir. Firmanın stratejik ve müşteri isteklerinden kaynaklanan bir ihtiyaç olarak algılanmalıdır. Firmaların bu konudaki asıl hedefleri, yukarıda bahsedilen temel 8 kalite prensibinin mevcut faaliyetlerinde başarılı bir şekilde uygulayabilmeleridir