Çevre yönetim sistemi, danışmanlık ve eğitim hizmetimizin amacı yönetici ve çalışanların ÇEVRE kültürünün geliştirilmesi, çevre yönetim sisteminin yapılandırılması yönünde uygulayacakları program ve kaynakların tespit edilmesidir. Çevre boyutları risk analizinin yapılarak mevcut risk haritasının belirlenmesi ve alınması gerekli önlemler hakkında üst yönetimin yönlendirilmesi, hizmetimizin temel hedefidir.

Çevre yönetim sistemi uygulama faaliyetleri, oldukça yüksek maliyetleri içermektedir. Bu maliyetlerin ekonomikliği ve yaratacağı katma değer çevre yönetim sürecinin performansı olmalıdır. Danışmanlarımızın görevi, bu yüksek katma değeri sağlamak adına bilgi ve tecrübelerini sonuna kadar kullanmaktır.

AB nin Ocak 2001 tarihinde kabul ettiği Altıncı Çevre Eylem Programı (2001-2010), "Çevre 2010: Geleceğimiz, Tercihimiz" başlığını taşımaktadır.

Programın, "Giriş Bölümü", çevre konusunda şu temel soru ve tespitlerle başlamaktadır.

"Kendimiz için nasıl bir çevre istiyoruz? Çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir çevre mirası bırakmak istiyoruz? Hepimiz kabul etmeliyiz ki soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve yediğimiz yiyecekler zararlı kirleticilerden arınmış olmalıdır.

Bizler, iklim değişikliğinin belirsiz tehditlerinden sakınmak istiyoruz. Kendimiz için bugün, çocuklarımız ve torunlarımız için gelecekte arzu ettiğimiz yaşam kalitesi için temiz ve sağlıklı bir çevre yaşamsal öneme sahiptir.