İşletmenizde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler süresince karşılaştığınız kalite problemlerine ne tür çözümler üretiyorsunuz? Çözümlerinizin, kalıcılığı ve tekrarlanmayan problemler odaklı etkisi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Her bir problemin çözümünde varsayamadığınız risklerinizin keşfedilmesi ve bunu kontrol altına alma oranınız nedir? Problemlerinizin çözümünde iş süreçlerine olan iyileşme katkısı ne derecededir ?

Tüm bu soruların temelinde işletme olarak yaşanan problemlerinizin varlığının kabul edilmesi ve bunların giderilmesi çabası gelmektedir. Bu çerçevede problem çözme teknikleri eğitiminde, sizlere sorunun daha başlangıç aşamasında keşfedilmesi ve kontrollü izlenmesine yönelik sistematik yöntemler anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği

- Problem Nedir? Nasıl İfade Edilir?

- Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

- Beyin Fırtınası

- Çoklu Uygulama

- Nominal Grup Tekniği

- Veri Toplama

- Çeteleme/Gruplandırma

- Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

- Pareto Analizi

- Sebep-Sonuç Diyagramı

- Matris Diyagramları

- Dağılma Diyagramı

- Kuvvet Alan Analizi

- Ağaç Diyagramı

- Akış Seması

- Problem Çözme Adımları ve Karar Verme

- PUKÖ Döngüsü