Kalite ve Kalite Yönetim Sistemi
Müşteri odaklı organizasyonlarda en önemli hedef, müşteri memnuniyetini yakalamaktır. Kalite yönetim sistemini uygulayan kuruluşlar, sistemlerinin başarısı için ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı sağlamaktadırlar. Bu kaynaklar tüketilirken sistemi oluşturan süreçlerin verimliliği ile birlikte tüm girdi ve çıktılarının da kalitesinin ideal olması istenir.

Boşa harcanan kaynaklar, işletmeleri büyük zarara uğratabileceği gibi hedef müşteri kitlesine, kaliteli mal ve hizmet sunumunu kısıtlar.

Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
Bir işletmede hedef ve amaçlar var ise o işletmede yönetim sistemi de var demektir. Paydaşlar, işletmeler adına oluşturulan hedeflerin başarıyla sonuçlandırılmasını bekler ve hatta bu başarıların sürekliliğinin sağlanması onlar için işletmenin en önemli vizyonudur.

Peki bu başarının sürekliliği ve etkinliğinin varlığı nasıl anlaşılır?
Küçük işletmelerde süreçlerin kontrol edilmesi ve onların yönetilmesi son derece kolaydır. Ancak işletmenin yatay ve dikey organizasyonu büyüdükçe süreçlerin kontrol edilmesi o derece zorlaşmaktadır. Bu durumda işletmenin sahip olduğu yönetim sistemi, tarafsız ve tecrübeli kişilerce gözden geçirilerek sistemin Etkinliği ve Verimliliği değerlendirilir. Söz konusu gözden geçirme ve değerlendirme süreci ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerine göre yapılıyorsa, bu faaliyete kalite yönetim sistemi denetimi denir. 

Kalite Yönetim Sistemi Denetçileri

Kalite yönetim sistem denetimlerinin uygulama süreci ISO 19011 kılavuzlarında açıkça tanımlanmıştır. Kalite denetim süreci uygulanırken ihmal edilmemesi gereken en önemli konu, işletme üst yönetiminin bu denetim süreçlerinin başarısı konusunda gerekli katılımlarının sağlanması en önemli şarttır. Sonucu değerlendirilmeyen ve bu yöndeki gerekli önlemleri alınamayan denetim süreçlerine gerçekleşen denetim denilemez.

Kalite denetim sürecini uygulayan kişiye denetçi denir. İşletmelerde kalite denetçileri görevlendirilirken ilk dikkat edilmesi gereken konu, denetçi adayının bilgisi ve tecrübesi olmalıdır. Tecrübe eksiği olan bir denetçi, başarılı bir denetim süreci uygulaması zordur. Denetçi adayları; ISO 9001 kalite yönetim sistemi standartları ve ISO 19011denetim kılavuzlarına hakkında detaylı eğitim sürecinden geçirilmelidir.

Bu programın amacı; İşletmelerde seçilen denetçi adaylarının yukarıda bahsedilen kriterlere uygun eğitimlerinin sağlanması ve çok sayıda örnek denetim vakasını çözerek asgari denetçi vasıflarını kazandırmaktır.

Program sonunda yapılan sınavları, başarıyla geçen denetçi adaylarına Başarı Sertifikası düzenlenir.