Ürün ve proseslerin sağladıkları çalışma performansları daha tasarım aşamasında büyük önem taşır. Ürün ve üretim proseslerinin hem kullanıcı hem de çevre açısından sağladığı riskleri biliniyor olması ve bu çerçevede riski kontrol eden ve önleyen faaliyetlerin uygulanması istenen temel koşullar arasındadır.

Ürün ve hizmetler üzerindeki müşteri istekleri kadar düzenleyici yasal otoriterlerin oluşturduğu kurallara uyulması da oldukça önemlidir. Bu çerçevede kuruluşlar, henüz tasarım aşamasında iken müşteri istekleri ile birlikte düzenleyici yasal şartları da göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

Tasarım HTEA, tasarım sorumluluğu olan işletmelerin; tasarladıkları ürünlerde, başta son kullanıcı üzerinde yaratacağı güvenlik riskleri olmak üzere diğer proses ve çevresel risklerin, daha ürünün konsept çalışması aşamasında belirlenmesi, değerlendirilmesi ve analizine imkan kılan bir Risk İzleme metodolojisidir.

Tasarım HTEA eğitimi, bu metodolojinin uygulama usullerini katılımcılara aktarmayı ve örnek uygulamalarla pekiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

 

Tasarım HTEA konu başlıkları;

- Tasarım HTEA Gelişimi,

- Tasarım HTEA Standart Formu ve İçeriği,

- Hata Türlerinin Belirlenmesi,

- Hata Etkisi Tanımlama ve Yorumlama,

- Olasılık, Şiddet ve Keşfedilebilirlik Değerlendirmeleri,

- Risk Öncelik Göstergeleri ve Yorumlanması,

- İyileştirme Programı ve Eylemlerinin Oluşturulması ve İzlenmesi,

- Tasarım HTEA eğitim içeriği SAE standartları referans alınarak hazırlanmaktadır.

 

Kimler Katılmalı?

Tasarım uygulama faaliyetleri ve projesi içersinde olan herkes.

Süre

2 Gün