İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?
Çalışanın sağlığını güvence altına almak amacıyla her türlü riskin tespit edilmesi, önlemlerin alınması ve izlenmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemidir.

İş Güvenliği Yönetim Sistemi, yasal bir zorunluluk olduğu gibi işletmelerin uluslararası standartlara göre faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan önemli yönetim sistemlerinden biridir.

İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Önemi:
Can güvenliği, her yaşayan birey için temel haktır. Her mesleğin kendine göre insan sağlığını etkileyen riskleri mevcuttur. Bu risklerin önemli ölçüde azalması sahip olunan eğitim seviyesi ile doğru orantılıdır.

Risklere karşı önlem almanın başında çalışanların konuyla ilgili olarak eğitilmesi ile gelir. Hangi meslekte çalışırsak çalışalım, işimizle ilgili olarak günlük hayatta ne tür risklerle karşılaştığımızın bilincinde olmalıyız. Kaza geliyorum demez, riskin türü ve sonuçlarının getireceği etkileri çok iyi analiz edilmesi ve önlemin alınması gerekmektedir.

İş güvenliği, sadece belli başlı uyarı tabelalarının asılması veya kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılması ile sınırlı kalmamaktadır. Meslek hastalıklarından tutun yasal haklarımıza kadar bir çok konu iş güvenliği kapsamına girmektedir. Ayrıca kendi güvenliğiniz kadar işyerinizde çalışan olsun veya olmasın diğer insanlarında can güvenliğinin sağlanabilmesi açısından İş Güvenliği Yönetim Sistemi oldukça önem kazanmaktadır.

İş Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitiminde, yöneticilere ve çalışanlara düşen sorumluluklarının yanında bu kapsamda yerine getirmeleri gereken görevleri de detaylı olarak anlatılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)
İçerik:

- İSG Kavramları ve Temel Yaklaşımlar

- ISO EN 45001 e giriş

- ISO EN 45001 Şartları

- ISG Yasal Gereklilikler

- Risk Değerlendirme Sistemi

- İş Kazası ve Yakın Kaza Kavramları

- Acil Durum Hazırlığı