Başlangıçta, Chrysler, Ford ve General Motors tarafından 1994 yılında ortak olarak geliştirilen ve 3 büyüklerin kalite standardını temsil eden QS 9000 Kalite Sistemi, daha sonra Associazone Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA/ Italy), Comite des Constructeurs Français d Automobiles (CCFA/France), Federation des Industries des Equipements pour Vehicules (FIEV/France), Verband der Automobilindustrie (VDA /Germany), Qualitatsmanagement Center (QMC) yayınlanmış teknik kılavuzlarının bileşimi ve birtakım ilaveleri ile ISO / TS 16949 Kalite Sistemi olarak yayınlanmıştır.

ünyada büyük bir pazar hacmine sahip olan otomotiv sektörünün çok geniş bir tedarik zinciri ağı bulunmaktadır. Rekabeti çok yüksek olan fakat çok katı güvenlik kurallarına sahip olan otomotiv sektöründe tedarikçi olmak isteyen firmaların ISO TS 16949 teknik şartnamesinde belirtilen temel gereklilikleri yerine getirmeleri OEM (Orginal Equipment Manufacture) kuruluşlarınca istenmektedir.

ISO 9000 kalite yönetim sisteminin temeline dayandırılan ISO TS 16949 teknik şartnamesi ve kılavuzları, otomotiv sektörü tedarik sisteminde çalışan firmalar için uygulanması istenen ilave şartları tanımlamaktadır.

Bu sistemi uygulayacak olan firmalar, taşıt üzerinde monte edilen parça, ekipman ve sistemleri üretiyor olması gerekmektedir. Üretici firmalar, müşteri özel isteklerini her zaman iyi bilmek ve izlemek durumundadırlar. Bu sistemin başarısı kalite yönetim sisteminin temel prensiplerinin uygulanması ve müşteri özel isteklerinin çok iyi benimsenerek ISO TS 16949 şartları ile entegre edilmesine bağlıdır.

ISO TS 16949 şartlarına ilaveten ürün ve proses yapısına bağlı olarak başarılı uygulamalar sağlamak amacıyla yayınlanan kılavuzlar ilgili tedarikçilerin kullanımına sunulmaktadır. Bu kılavuzların en önemlileri;

- Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP)

- İleri Ürün Kalite ve Kontrol Planı (APQP)

- Proses Hata Türü ve Etkilerinin Analizi (PFMEA)

- Ölçüm Sistemlerinin Analizi (MSA)

- İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)